Posted by admin

Kursus Pengendalian Selamat Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja

PENGENALAN Masalah kesihatan akibat daripada pendedahan terhadap bahan kimia berbahaya menjadi semakin ketara dari masa ke semasa. Kesan akibat pendedahan ini boleh berlaku di dalam pelbagai bentuk seperti melecur, terbakar, kerosakan organ badan, menyebabkan barah, kecacatan zuriat  atau menyebabkan kematian. Pengetahuan yang betul terhadap kaedah mengendalikan bahan kimia boleh menjadi penentu utama kesan terhadap kesihatan [...]

Welcome

Welcome to the official website of Medi-Ihsan Occupational Safety and Health Sdn. Bhd. (MIOSH)! The management of Occupational Safety, Health and Environmental remains on the forefront of every company’s business plan. Without this vital function, businesses will not be able to function properly and are destined to face difficulties and problems. Occupational Safety and Health is [...]

Risiko Bahan Kimia

Keselamatan Bahan Kimia merupakan salah satu aspek keselamatan pekerjaan yang dititikberatkan oleh Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia berdasarkan Akta-Akta dan Peraturan-peraturan yang dikeluarkan semenjak tahun 1994 dengan tujuan untuk pengurusan dan pengendalian dengan cara yang selamat bahan-bahan kimia berbahaya. Di antara akta dan peraturan yang telah digunapakai ialah :  * Akta Keselamatan Dan Kesihatan [...]

Management of MIOSH

Overall management in MIOSH is handled by a number of experienced individuals. There are two branches presently available, one in Kuala Ibai, Kuala Terengganu which acts as the head office whereas another one is in Paka, Dungun, Terengganu. Both centers also act as the Occupational Health Centers. The operation of the company is managed by [...]