March, 2013 Archive

Kursus Pengendalian Selamat Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja

PENGENALAN Masalah kesihatan akibat daripada pendedahan terhadap bahan kimia berbahaya menjadi semakin ketara dari masa ke semasa. Kesan akibat pendedahan ini boleh berlaku di dalam pelbagai bentuk seperti melecur, terbakar, kerosakan organ badan, menyebabkan barah, kecacatan zuriatĀ  atau menyebabkan kematian. Pengetahuan yang betul terhadap kaedah mengendalikan bahan kimia boleh menjadi penentu utama kesan terhadap kesihatan [...]