Posted in Chemical Risks

Kursus Pengendalian Selamat Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja

PENGENALAN Masalah kesihatan akibat daripada pendedahan terhadap bahan kimia berbahaya menjadi semakin ketara dari masa ke semasa. Kesan akibat pendedahan ini boleh berlaku di dalam pelbagai bentuk seperti melecur, terbakar, kerosakan organ badan, menyebabkan barah, kecacatan zuriat  atau menyebabkan kematian. Pengetahuan yang betul terhadap kaedah mengendalikan bahan kimia boleh menjadi penentu utama kesan terhadap kesihatan [...]

Risiko Bahan Kimia

Keselamatan Bahan Kimia merupakan salah satu aspek keselamatan pekerjaan yang dititikberatkan oleh Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia berdasarkan Akta-Akta dan Peraturan-peraturan yang dikeluarkan semenjak tahun 1994 dengan tujuan untuk pengurusan dan pengendalian dengan cara yang selamat bahan-bahan kimia berbahaya. Di antara akta dan peraturan yang telah digunapakai ialah :  * Akta Keselamatan Dan Kesihatan [...]