Klinik

 1. Pemeriksaan Kesihatan untuk Pekerja Offshore
 2. Pemeriksaan Kesihatan untuk Ruang Terkurung (Confined Space)
 3. Audiometry dan Klinik Penilaian Pendengaran
 4. Pemeriksaan Kesihatan Lengkap Sebelum Persaraan
 5. Pemeriksaan Kesihatan Lengkap untuk Kemasukan Universiti
 6. Pemeriksaan Kesihatan Berkala Berserta Analisis Keputusan
 7. Simpanan Rekod Perubatan dan Kesihatan Pekerjaan
 8. Medical Surveillance untuk Merkuri, Chromium,dll (USECHH 2000)
 9. Program Modifikasi Gaya Hidup Berserta Tindakan Susulan
 10. Perkhidmatan Medical Review Officer
 11. Pemeriksaan Kesihatan Diluluskan Oleh Petronas
 12. Imbasan X-Ray Berteknologi Terkini

Untuk sebarang pertanyaan berkaitan perkhidmatan di atas, sila hubungi 09-619 5696.

Lokasi Klinik