Ergonomik

Pengenalan

Ergonomik bermaksud suatu profesion menerapkan teori, prinsip, kaedah dan data untuk mereka bentuk sesuatu supaya dapat mengoptimumkan kesejahteraan manusia dan keseluruhan prestasi sistem.

Objektif

  • Memahami kepentingan ergonomik terhadap kesihatan
  • Mengetahui prinsip ergonomik dalam reka bentuk tempat kerja
  • Memahami keluasan dan skop ergonomik pekerjaan
  • Mengetahui cara mencegah kecederaan di tempat kerja

Kandungan

  • Undang-undang dan Peraturan
  • Anatomi dan Postur
  • Faktor Risiko Ergonomik
  • Senarai Penyakit Ergonomik
  • Pemantauan Ergonomik
  • Kaedah Senaman